אקופמיניזם – בריאות נשית / נונה לילה מגד

nona 1ב-20 שנה האחרונות ישנה בעולם כולו התעוררות של רוחניות מעשית נשית שסוחפת לא רק נשים: בארה"ב , באירופה ובישראל.
כ"תנועה" היא נקראת אקו- פמיניזם. היא מבטאת את הרעיון שיש קשר ברור בין פמיניזם, קבלה והערכה מחודשת של הנשיות והתכונות שנחשבות נשיות ולא זכו להערכה ולכיבוד בתרבות המונותאיסטית* ובין אקולוגיה- שמירה על איזון המערכת האקולוגית והקשר ההדדי שיש לכל התהליכים בטבע: ארבעת היסודות- אויר, אש מים ואדמה וכל מערכות החיים בפלנטה שלנו.
התנועה האקו פמיניסטית היא תנועת רוחניות נשית- מעשית. היא מוסיפה נדבך חשוב לפמיניזם שלחם כתנועה פוליטית להכרה בזכויות ובשוויון האישה והגבר, גם אם לפעמים הובנה בטעות כצורך "להפוך את האישה לגבר" . התוספת היא תפיסה רוחנית שתומכת בפעולה החברתית/ פוליטית. התפיסה הרוחנית נשית מתייחסת לכך שיש לרוחניות הנשית מקום חשוב לאיזון כל החיים בעולם. היא מציגה את האישה, האם, כארכיטיפ, "מודל חיקוי".

כפי שהאל מיצג את המהות הזכרית הגבוהה. הרוחנית, כך האלה מייצגת את המהות הנקבית הגבוהה, הרוחנית- בהבדל חשוב ועקרוני: האלה היא לא "בשמים". היא בגוף עצמו. באדמה, בחיי, בצומח, במים, באוויר. בכל המערכות ובכל מחזורי הטבע- הלידה, החיים, המוות והלידה מחדש. היא כוח החיים הטבעי וספונטני שמתבטא בהתעברות, בלידה, בתהליך הגדילה, התבגרות, הזדקנות והמוות. חוכמתה היא חוכמת הפלנטה. הכחשתה היא הכחשת החיים על הפלנטה.
תפיסת העולם האקו פמיניסטית מעלה משוואה ברורה- ככל שהחברה מקדמת ומעריכה יותר את התכונות הנשיות, לא רק במסגרת זכויות האישה אלא כאיכויות אנושיות נחשבות ומוערכות בחברה, כך פועלת אותה חברה גם ל"זכויות הפלנטה"- לקידום ושמירה של איזון המערכות האקולוגיות והתייחסות אחראית ומוסרית ל"אמא אדמה" ולכל החיים הניזונים ממנה.
כיבוד הנשיות = כיבוד "אמא אדמה". מה שמשותף לשני צידי המשוואה הוא מתן ערך רוחני וקידוש הכוח הפנימי ללידה, הזנה, הכלה, ריפוי ושמירת החיים המתבטא באשה/ האם – כמו גם בחיי הפלנטה שלנו.

אחת הדוגמאות המופלאות הוא השינוי ביחס התרבות למחזוריות והמיניות הנשית המתבטאת בראש וראשונה בנושא הוסת. היחס המוכר לנו בעולם הוא שנאת הוסת ונידויה. היא נקשרת בבושה, הסתרה ולכלוך. לא תמיד נחשבה הוסת כ"טמאה". בתרבות העתיקה. המטריארכאלית, הוסת מתקשרת לחוכמת הריפוי, החיזוי והחוכמה הנשית. דם הוסת זוהי המתנה- המאפשרת בכל חודש לרחם הנשי "למות ולהיוולד מחדש", להתנקות, להיטהר ולבנות עצמו שוב. זוהי המתנה הנשית לעולם.
הויסות האנושי מתרחש בתיאום עם מחזוריות הפלנטה ומחזורי הלבנה. 13 מחזורי ירח בשנה, 13 מחזורי וסת בשנה. עדיין רב המסתורין על הידוע בנושא. המדע "הגברי" שבו לוקחות חלק גם רופאות ומדעניות עוסק אך ורק בשאלה "איך להפטר או לפחות לא להרגיש את "הצרה" הזו".

הרפואה המודרנית משחקת עם המחזור הנשי בלי לתת את דעתה לחלוטין על השיבוש המפלצתי שהיא יוצרת -בטווח הקצר בבריאות הנשית ובטווח הארוך בבריאות החיים בכלל, לא רק של הנשים- במישור הפיזי/ רגשי/ רוחני. ההתכחשות לצורך להאט, לנוח, לאסוף את המודעות פנימה, לקבל תובנות והארות פנימיות בזמן הוסת, מבטאת את הגישה היצרנית/ תחרותית/ הישגית שמאפיינת את החברה המודרנית. זהו ביטוי אופייני למחלת הזמן שלנו- התעלמות, בעזרת הרפואה המודרנית מהמסרים שהגוף האנושי וחוכמת הגוף מלמדים. זוהי בדיוק אותה מחלה של התעלמות ממצב הפלנטה המוכחדת מתחת לרגלינו כאילו יש לנו בית או אמא אחרת.
השינוי שקורה בעולם כולו ומתבטא בעניין הרב ברפוי האלטרנטיבי, טבעי, בתזונה בריאה ובהשקעת משאבים לריפוי הפלנטה- טיהור המים, האוויר והאדמה מרעלים מתבטא גם בגישה רוחנית חדשה לווסת, למחזוריות הנשית, לזכויות הלידה הטבעית וההנקה ולתשומת הלב של הרפואה הנשית לחוכמת הגוף (של כולם, לא רק נשים) וליכולתו לרפא עצמו מתוך הקשבה והתבוננות שקטה בתהליכים פנימיים. נשים מוצאות שערים שונים לכניסה לעולם המודעות הנשית, שער מודעות הוסת וקבלתה כתהליך טבעי ובריא הוא שער משמעותי לשינוי. אצל נשים צעירות רבות זוהי הברית הראשונה עם הבריאות הנשית הטבעית. ועם דרך מופלאה חדשה של תפיסת נשיותן ותפקידן כנשים אחראיות חדשות בחברה שהוליכה את עצמה לאיבוד , כמעט איבוד לדעת.

· * 3 הדתות המונותיאיסטיות הרואות בראש הסולם ההירארכי וללא שותפים, בנות זוג וחיי מין-אל שולט אחד. היהדות, הנצרות והאסלאם, כל אחת מהן בדרכה חיזקה את תפיסת האל האחד, כמיתוס השולט על מודעות הכל. מיתוס המציב כ"מודל חיקוי" מהות זיכרית שלטת ויודעת כל. בני האדם לעומת האל הם קטנים וחסרי כוח, הם נושאים עיניהם גבוה לשמיים בתחינה ובחיל ורעדה הם אשמים מראש, במיוחד האשה המואשמת בחטא הקדום וכל מה שקשור לגופה, למיניותה, לשכלה ולהחלטותיה- נשלט ע"י גברים כניציגי האל.

סגור לתגובות.