מה זה אקופנימיזם?

אשה – אדמה: אודות אקו פמיניזם / איריס יוטבת
אקו פמיניזםאקו פמיניזם הינו מונח אשר טבעה לראשונה פרנסואז דובון לפני 35 שנים בספרה "פמיניזם או מוות". דובון חיברה את האקולוגיה לפמיניזם מתוך הבנה ששתי גישות משמעותיות אלה דומות במובנים רבים, מבוססות על הנחות זהות ומאפשרות שיפור בעצם התמיכה זו בזו.
החיבור בין אקולוגיה לבין פמיניזם נולד מתוך האמונה שמנטאליות חברתית אשר מובילה לדיכוי ולשליטה בנשים קשורה באופן ישיר למנטאליות החברתית אשר מובילה לניצול ולהרס הסביבה. 

כיום, עדיין, שולט המבנה הפטריארכאלי בחברה האנושית, ועל פי שילה קולינס עומדמבנה זה על ארבעה עמודים איתנים אשר משפיעים זה על זה: גזענות, ניצול חברתי, סקסיזם, הרס הטבע.

האקו פמיניזם בוחן אתהקשר בין המבנה הפאטרירכאלי ויסודותיו לבין מצבו של כדור הארץ. מוקד הבעיה האקולוגית בכדור הארץ, על פי תפיסה זו, נעוץבגישת העליונות והנפרדות של המין האנושי מהמערכת הטבעית. האנושות איננה תופסת אתעצמה כחלק מן הטבע, אלא כנבדלת ועליונה, וכבעלת "זכויות יתר". תפיסת העליונות האנושית על הטבע זהה לתפיסה של עליונות הגבר על האישה וכל עודגישה זו שולטת ביד רמה, אין סיכוי אמיתי, על פי האקופמיניזם, לשינוי משמעותיבמצב כדור הארץ
.
החברה האנושית פועלת ומתנהגת בתוך מסגרת של תבניות קבועות, הרגלי חשיבה, אמונות, ערכים ודעות. התפיסה הפאטרירכאלית רואה את הזכר כשולט היחיד. כל מה שמזוהה עם הזכרי באופן מסורתי הוא הסטנדרט ולו הערך הגבוה יותר. 
ההירארכיה ברורה לכולם: גבר – גבוה, אשה – נמוך,  תרבות – גבוהה, טבע – נמוך, שכל- גבוה , גוף – נמוך. הגיון זה מפתח דומיננטיות זכרית גלויה וסמויה כאחד, כאשר תמיד שולט הגבוה בנמוך.
 
לפי האקו פמיניזם, כל עוד פרדיגמה זו היא המגדלור האנושי לא נוכל לעצור את הרס הטבע. מכאן שיש להתחיל את התיקון והריפוי בזיהוי הצורך בשיתוף פעולה רציף ויצירתי בין מובילות השינוי החברתי הפמיניסטי לבין פועלי האקולוגיה. 
תנועת האקו פמיניזם מראה לנו דרכים לצאת ממלכודות הפאטרירכאליות ולשנות פרדיגמות מזיקות. 
העקרונות אקולוגיים אומרים, בין השאר, שהכל בתבל מחובר ומשפיע זה על זה, שכדור הארץ הינו מערכת אקולוגית אחת מורכבת ומגוונת ביותר. ידוע היום שלכל חלק ולו הקטן ביותר במערכת אקולוגית יש ערך שוויוני ונחיצות לקיומה. כמו כן ברור שבמערכת אקולוגית בריאה חייב להיות גיוון, ובגיוון נמצאת האחדות. זוהי למעשה תפיסה נשית ביסודה, אפילו אימהית. במקום הדואליות, ה"או-או" אשר מוביל לשלטון בכוח של החזק על החלש, מתקיימת תפיסת ה"גם וגם", כאשר האם יכולה להזין את כל הילדים. 
 
האקו פמיניזם מקבל את השראתו מתרבות האלה הקדומה, אשר בה על פי מחקרים רבים התקיים שוויון ערכי בין הגבר לאשה ברוב רובדי החיים, כולל הדת והמדינה.
בזמנים עתיקים אלה, לפני עלית המונותיאיזם ושלטון הזכר, לא היה ניתוק כה קר בין הטבע לאדם, האנשים חשו עצמם כילדי האדמה והיא לא נוצרה למען צרכיהם. האדם לא קיבל מנדט לשלוט ביסודות הטבע ובמשאביו, אלא נולד, חי ומת כחלק מן המחזוריות הטבעית המכובדת והמקודשת. לא מפליא אם כך לראות שהסמל האלוהי המשמעותי ביותר של אותה תקופה היה דמותה של הנשיות: גופה ומיניותה של האשה.
 
כיום, תנועת האקו פמיניזם חוזרת לכבד ולקדש את הנשיות והמיניות ככוח יוצר ובורא חיים. גברים ונשים בכל העולם מחזירים לאלוהות את פניה הנקביים ואת תכונותיה המיוחדות: עוצמה של שיתוף פעולה ולא של כוחניות, שאיפה להרמוניה, כבוד לשונה ולאחר, קידוש החיים, הבנה של ערך הנתינה ללא רווח מיידי. תכונות אלה הכרחיות וחיוניות להבראת מצב האנושות והאדמה.
 
פעילות האקו פמיניזם בעולם מחברת, למשל, בין גילוי זיהומים בחלב אם וברחם לבין מאבק בפסולת מזהמת. בארה"ב, התנועה נאבקת במימון יתר לצרכי צבא ובהפניית המשאבים לנושאים "נשיים" כמו מעונות וחינוך. בהודו נלחמו נשים נגד כריתת עצים ולמעשה תרמו גם למניעת הרס התרבות האותנטית.
רק החודש התגייסה אשת ראש הממשלה הקנייתי לתנועת הנשים בארצה ששבתו שביתת מין נגד השחיתות והאלימות.
 
נשים מגלות את עוצמתן במקביל להתפתחות התנועות הירוקות ואין ספק שברגע שיבינו את זהות המטרות וישתפו פעולה, השינוי המיוחל יואץ למען אמא אדמה והחברה כולה.
 
התובנה האקו פמיניסטית עדיין איננה נחלת הכלל ולצערנו איננה חלק משום מצע פוליטי. קשה מאד לשנות תבניות כה שורשיות, הנוחות למחצית מן האנושות לפחות למראית עין. 
אך ברור שאלה תבניות חולות שאינן יעילות עוד. 
על הנשים להתמלא באומץ ובביטחון עצמי ועל הגברים להבין שלא יפסידו דבר אלא ירוויחו, משום שרק דרך שיתוף פעולה אמיתי ללא כוחניות אפשר יהיה למצוא ולהמציא פתרונות חדשים לבעיות הקשות העומדות בפני האנושות – מן המחסור במים ועד לשלום.
 
לאתר של איריס יוטבת, ממייסדות 'דרך-אם', ידעונית ומרצה ללידה טבעית, ויקה, טנטרה, מיניות נשית וזוגית, חשיבה חיובית ורוחניות נשית http://irisyotvat.com