השוואה בין גביעוניות

השוואה בין הגביעוניות הנמכרות בארץ

שימו לב! הנתונים בטבלה נלקחו מהאתרים של היצרניות או מטבלאות השוואה באנגלית ברשת.

חלק מהנתונים הם אובייקטיביים (כמו אורך וקוטר) . חלק מהנתונים הם סובייקטיביים (כמו דרגת רכות). כדי להבין יותר את המשמעות של הנתונים עבור המשתמשת, אני ממליצה לך לעיין במדריך השלם לשימוש בגביעונית . בקרוב אוסיף תמונות השוואה.

לצפייה בטבלה בגודל מלא יש ללחוץ על התמונה .