תוצאות משאל המשתמשות בהיגיינה נשית רב פעמית 2020

בינואר 2020 ערכתי סקר אינטרנטי בקרב משתמשות בהיגיינה נשית רב פעמית, במטרה ללמוד על הדמוגרפיה של המשתמשות ודפוסי השימוש במוצרים. השקופיות שלפניכן מציגות את התוצאות המלאות של הסקר. תודה לכל מי שענתה!